Technologicznie w przyszłość


Projekt "Technologicznie w przyszłość"

Szkolenia w ramach projektu są w 100% dotowane przez EFS. Zajęcia są darmowe w pełnym wymiarze godzin.

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów projektu opisanych poniżej w punkcie "Grupa docelowa".


Grupa docelowa

Grupa docelowa to 80 firm (50 mikro, 30 małych przedsiębiorstw) prowadzących działalność na terenie woj. śląskiego i ich pracownicy/pracownice, wykonujący(e) pracę w obszarze technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, na podstawie umów o pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w województwie śląskim. Przewidywana ilość uczestników to 120 osób w wieku od 20-65 lat, przedsiębiorcy i ich pracownicy, o wykształceniu min. średnim. Projekt skierowany jest do osób chcących nabyć lub udoskonalić kompetencje społeczne i umiejętności techniczne, niezbędne do zapewnienia trwałości sukcesów zawodowych.
Zajęcia odbywać się będą w grupach średnio 10 osobowych, po 8h dziennie, natomiast zajęcia z języka angielskiego po 2h dziennie, w salach na terenie woj. śląskiego. Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe, catering (obiad), serwis kawowy.

Każdy uczestnik projektu bierze udział w cyklu szkoleń

 

  • SZKOLENIE: Komunikacja IT2B – komunikacja działów technicznych z klientem biznesowym

 

Techniki i narzędzia komunikacji-faza1 cyklu, ma na celu pomóc uczestnikom zrozumienie oczekiwań klienta. Po zajęciach uczestnicy będą mogli dokonać analizy wymagań i oczekiwań klienta.
Ilość godzin: 24, 3 dni szkoleniowe.

 

  • SZKOLENIE: Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN

 

Wizualizacja wymagań klienta- faza2, która ma podnieść umiejętności techniczne pozwalające na tworzenie wizualizacji procesów biznesowych w oparciu o wytyczne klienta.
Ilość godzin: 16, 2 dni szkoleniowe.

 

  • SZKOLENIE: Nabycie umiejętności odczytywania oraz tworzenia dokumentacji z wykorzystaniem notacji UML (Uniwersalna notacja wykorzystywana w IT)

 

Projektowanie- faza3 cyklu, rozwijanie umiejętności technicznych przy wykorzystaniu uniwersalnej metodyki projektowania. W tej fazie uczestnicy tworzą projekt w oparciu o uzyskane w poprzednich fazach informacje. Tworzony jest projekt.
Ilość godzin: 24, 3 dni szkoleniowe.

 

  • SZKOLENIE: Skuteczna praca IT - pracownik zarządzany przez cele czyli skuteczne planowanie, organizowanie i realizowanie zleconych zadań, stawianych celów i małych projektów

 

Umiejętne połączenie kompetencji społecznych i technicznych- faza4, rozwijanie kompetencji społecznych, prezentacja projektów wykonanych w 3 fazie i konfrontacja z oczekiwaniami klienta(faza 1 i 2cyklu).
Ilość godzin: 16, 2 dni szkoleniowe.

 

  • SZKOLENIE ANGIELSKI W ICT

 

Zakres szkoleniowy będzie obejmował gramatykę, posługiwanie się językiem w mowie i w piśmie oraz specjalistyczne słownictwo związane z branżą ITC.
Ilość godzin: 40, 20 spotkań.

Miejsce szkolenia: Katowice oraz wybrane miasta w województwie śląskim.

Cykl szkoleń w 100% finansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.